گربه هم گربه های قدیم

قبلا اگر گربه میخواست بیاد داخل خونمون ، اگر از دور منو می دید فورا فرار می کرد، اما انگار  تو این جمهوری اسلامی گربه ها هم گرگ میشن. گربه نه تنها فرار نمی کنه ، بلکه با پررویی تمام میاد تو حیاط جلوم می شینه تکون هم نمی خوره. تازه رفته دو تا دیگه …

ادامه نوشته »